چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسیر پذیرش بیمار در مرکز درمانی امیر کبیر

بیمارانی که جهت بستری به مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر مراجعه می نمایند به دو دسته تقسیم می شوند

 الف: مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق درمانگاه یا مطب پزشک دریافت می نمایند:

1.     مراجعه به پذیرش مرکز

2.     مراجعه به صندوق مرکز جهت واریز مبلغ علی الحساب( این مبلغ براساس نوع بستری متفاوت است)

3.     مراجعه به پذیرش و تشکیل پرونده

4.     هدایت بیمار به بخش مربوطه جهت بستری

  ب: مراحل پذیرش جهت بستری بیمارانی که به اورژانس مرکز مراجعه می کنند:

1.     دریافت دستور بستری از پزشک اورژانس

2.     مراجعه به پذیرش اورژانس جهت تشکیل پرونده

     3. تعویض لباس و هدایت بیمار و بردن به بخش مربوطه جهت بستری و شروع درمان

سیر ترخیص بیمار در مرکز درمانی امیر کبیر

1.     صدور دستور ترخیص توسط پزشک مربوطه و ارجاع پرونده توسط منشی بخش به واحد درآمد

2.     مراجعه هر بیمار به درآمد جهت دریافت قبض تسویه حساب

3.     واریز هزینه خدمات درمانی به صندوق مرکز

4.     ارائه قبض پرداخت به درآمد و دریافت برگه خروج بیمار در 2 نسخه

5.     ارائه یک نسخه از برگ خروج به بخش جهت خروج بیمار از بخش

        6.     ارائه نسخه دوم برگ خروج به نگهبان مرکز جهت خروج بیمار از مرکز

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved