چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت        رسته
نوع استخدام
بهداشتی
پیراپزشکی
اداری
خدمات
رسمی
-
-
10
-
پیمانی
109
7
10
-
رسمی مامور
1
-
-
-
پیمانی مامور
8
-
1
-
قراردادی
22
21
47
-
شرکتی
53
-
-
135
طرحی
27
1
3
-
ضریب K
12
-
-
-
فاکتوری
-
-
-
-
ماده معین
-
-
-
 
ماده 88
-
-
2
-
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved