چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتتاریخ افتتاح:1376

مسئول بخش:آقای دکتر زمانی

سرپرستار: خانم ستوده(کارشناس پرستاری )

تعداد تخت:24

تعدادپرسنل:4 پرستار، 2بهیار،1کمک بهیار

تعداداتاق ها:6

بیماران بستری:

جراحی لوزه ،تمپانوماستوئیدکتومی، آندوسکوپی سینوس ، آندوسکوپی بینی و سپتوپلاسی و رینوپلاستی و شکستگی بینی ،ترمیم پرده تمپان وشکستگی فک و آبسه های مختلف آدنوتافسیلکتومی، لارنژکتومی ، بیوپسی های سروگردن ،تومورهای سروگردن ، تراکئوستومی ، سنگهای بزاقی

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved