چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد بهداشت محیط

مسئول : آقای مهندس محسن عسگر زاده (کارشناس)

 1. کنترل بهداشتی آب بیمارستان شامل کلرو PH سنجشی ازنقاط مختلف بیمارستان وکنترل میکروبی شیمایی آب آشامیدنی
 2. مدیریت موادزائدجامدشامل نظارت برتفکیک زباله های عفونی و غیرعفونی،نظارت برحمل ونقل زباله ها،آنالیز مقدارزباله درهرماه
 3. کنترل میکروبی محیطهای مختلف بیمارستان شامل نمونه برداری از محیط،هماهنگی با آزمایشگاه جهت نمونه برداری، آنالیز یتا
 4. کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بربهسازی محیط شامل تدوین برنامه زمان بندی سمپاشی و طمعه گذاری
 5. بهداشت محیط کلیه بخشها طبق چک لیست طراحی شده
 6. تنظیم وتکمیل پرونده های بهداشتی کلیه پرسنل شامل پرسنل آشپزخانه، نیروهای خدماتی،پرسنل مهدکودک، پرسنل درمان
 7. نظارت برتفکیک و جمع آوری شستشو و ضدعفونی البسه
 8. برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کلیه پرسنل در زمینه بهداشت
 9. نظارت بر نحوه گندزدایی و ضدعفونی نقاط مختلف بیمارستان
 10. نظارت بهداشتی برآشپزخانه و نظارت درزمینه تهیه و توزیع غذاباهمکاری کارشناس تغذیه
 11. اقدام درزمینه مسائل بهداشتی وحفاظتی مراکز پرتوهای یون ساز ازطریق کارشناس زیربط
 12. نظارت دقیق برنحوه کاردستگاههای اتوکلاووانجام تستهای دوره ای بیولوژیک

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved