چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتامورمالی
یکی از واحد های پشتیبانی مرکز بوده که با هدف نظارت بر منابع مالی بیمارستان و با یک رویکرد نظام مند در زمینه خطوط اعتباری ،وصول مطالبات، تدوین و کنترل بودجه و ارائه گزارش های مالی به مدیریت مرکز فعالیت می کند
مدیر امورمالی : مسعود غفاری (کارشناس مالی)
واحد های امور مالی شامل قسمتهای زیر می باشد :
1-صدور چک 2- رسیدگی 3- مسئول حسابداری تعهدی 4- بایگانی امور مالی 5- دریافت و پرداخت 6- صندوق و درآمد
 
 
1-حسابداری تعهدی و صدور چک
نام مسئول : خانم مهدیه گازرانی (حسابداری)
وظایف شامل: صدور چک – دفتر داری – بایگانی اسناد مربوطه – تنظیم تخصیص و اعتبار – تنظیم نماینده اسناد
وارد کردن اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری تعهدی – تنظیم اسناد دریافت و پرداخت –تفکیک اسناد آماده کردن نماینده ها
 
2- رسیدگی:
نام مسئول :  آقای میلاد ساوه ای( حسابدار مسئول طرحهای عمرانی)
وظایف : رسیدگی اسناد ( داروئی – تجهیزات و حقوقی) – تنظیم اسناد نظام نوین پزشکان شامل هیئت علمی – تمام وقت پزشکان تبصره ) – تامین اعتبار اولیه کلیه درخواستها و ثبت دفتر اعتبارات مرحله بعد تامین اعتبار ثانویه و قطعی
 
3-حقوق و دستمزد و بایگانی امور مالی:
نام مسئول : آقای اکبر نادری( حسابداری )
خانم مددی (حسابداری)
وظابف : ثبت حقوق و دستمزد بیمه و کسورات پرسنل شاغلین
بایگانی اسناد و نامه های دریافت شده از ادارات و سازمانهای مختلف – بایگانی رونوشت مالی اسناد و نامه های رسیده در پرونده مالی پرسنل بایگانی احکام جدید پرسنل در پرونده مالی آنها

 
4-      صندوق و درآمد
مسئول : خانم چراغی  (حسابدار – مسئول درآمد)
وظایف : دریافت مبالغ از ارباب در قبال ارائه خدمات مختلف به بیماران
 
بیشتر
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved