چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتدفتر پرستاری بیمارستان امیرکبیر اراک

مدیر : آقای ملک عارف حمصی  کارشناس  پرستاری

شرح وظایف و عملکرد جمع آوری اطلاعات جهت برنامه ریزی و تعیین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و طولانی مدت .

-          برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت از طریق آموزش علمی و مهارت حرفه ای نیروی انسانی در سطوح مختلف .

-          هماهنگی جهت افزایش امکانات و تجهیزات مورد نیاز و استفاده بهینه .

    -        ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات و تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت و انگیزش شغلی .

-          هماهنگی در راستای برنامه های آموزش به بیمارو خانواده و جلب مشارکت تیم بهداشتی برای دستیابی به اهداف .

-          مشارکت در کمیته ها و جلسات در خصوص برنامه ریزی اهداف مورد نظر و حل مشکلات .

-          جمع آوری آمار و تهیه گزارش جهت تحلیل و بررسی و برنامه ریزی مسئولین .

 

سوپروایزرین بالینی :آقای علی نیتی - آقای محمدحسین صفرپور - خانم سیده رضوان موسوی

سوپروایزر آموزشی : خانم خدیجه سلیمی

                دفتر پرستاری
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved