چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمدارک پزشکی

بخش مدارک پزشکی از مهمترین مراجع دستیابی به اطلاعات مربوط به بیماری افراد و چگونگی درمانی آنها و نحوه مدیریت و عملکرد پرسنل مراکز پزشکی و درمانی می باشد

مدارک پزشکی عبارتند از : کلیه اوراق و مدارکی که به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی ارائه شده به بیمار، در یک مرکز پزشکی تکمیل و سپس به ترتیب تاریخ و به نحو قابل دسترسی نگهداری می گردد تا در مواقع لزوم از جمله معالجات بعدی بیمار، آمار و تحقیقات آموزش و بررسی خدمات ارائه شده از لحاظ کمی و کیفی مورد استفاده قرار می گیرد این اوراق موید معالجات و معاینات انجام شده برای بیمار بوده و در موارد مختلف جوابگو هستند.

اهداف و وظایف

هدف اصلی واحد مدارک پزشکی عبارت است از ارائه خدمات به بیماران  مدیریت بیمارستان پزشک و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانها

اهداف ویژه این واحد نیز حمایت از حفظ حد مطلوب استانداردهای کیفیت در مراقبت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است در حقیقت بخش مدارک پزشکی بخشی از بیمارستان یا موسسه مراقبت های بهداشتی است که سیستم ها و سرویس هایی برای بایگانی، نگهداری ، امنیت،  بازیابی اولیه و ثانویه پرونده های پزشکی را تامین میکند که برای جمع اوری، کدگذاری، طبقه بندی داده های مراقبت های بهداشتی، آنالیز کمی و کیفی و آماده سازی گزارشات آمار پزشکی و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد

واحد مدارک پزشکی  را می توان به 4 واحد مجزا تفکیک نمود که عبارت است :

1-      واحد پذیرش 2- واحد آمار بیمارستانی  3- واحد کدگذاری  5- واحد بایگانی

 

نام مسئول واحد مدارک پزشکی : آقای وحید نظری ( کارشناس مدارک پزشکی )

تعداد پرسنل :
4 نفر مدارک پزشکی
3 نفر پذیرش بستری
10 نفر منشی بخش ها


2-      واحد پذیرش :

وظایف این واحد شامل : پذیرش بیمارانی که نوبت قبلی دارند و همچنین بیمارانی که اورژانس مراجعه می کنند

-نوبت دهی اعمال جراحی چشم و ENT- تنظیم کار منشی های بخشها

انجام مراحل مربوط به ترخیص بیماران

رسیدگی به پرونده های بلا تکلیف (عدم مراجعه جهت تسویه حساب)

انجام مکاتبات مربوط به مصدومین ترافیکی و استعلام کروکی حادثه از پاسگاههای انتظامی

 

واحد بایگانی

شرح وظایف شامل :

-                                                   سازمان دادن اوراق هر پرونده

-                                                   جا دادن مدارک پزشکی در محل بایگانی ( فایل پرونده ها)

-                                                   امحا پروند ها یی که بیش از 15 سال از عمر آنها میگذرد

-                                                   جوابدهی به ارباب رجوع و نامه های مجروحین جنگی و مراکز دیگر

-                                                   آماده کردن پرونده های برای پزشکان و رزیدنت ها و اینترن ها جهت انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و ...

واحد امار

-                                                   تهیه آمار روزانه و ماهانه بخش های بستری

-                                                   تهیه آمار پاراکلینیکی به صورت ماهانه

-                                                   تهیه آمارهای کلینیکی و پاراکلینیکی به صورت مقایسه ای در مقاطع زمانی مورد درخواست مانند آمار 6ماهه اول و دوم هر سال

-                                                   تهیه شاخص های آمار از قبیل : درصد اشغال تخت ،میانگین مدت اقامت بیمار و... تهیه نمودارهای آماری

واحد کدگذاری

وظایف:

کدگذاری پرونده ها بر اساس کتاب ICD,CM (جلد 1و2و3)به منظور دسته بندی  و پزشکی برحسب تشخیص نهائی و اقدامات درمانی انجام شده جهت کارهای پژوهشی و تحقیقاتی

تشکیل کمیته مدارک پزشکی به صورت ماهانه

تشکیل جلسه آمار استان به صورن ماهانه در اداره آمار دانشگاه

کارگاههای آموزشی از طرف معونت درمان و اداره آمار دانشگاه

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved