چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد جمعداری اموال (امین اموال)

مسئول واحد : آقای محمود گلمحمدی

تعداد پرسنل : 1 نفر

وظایف :

-          ثبت اموال و نصب برچسب مورد نظر روی اموال جدید

-          کنترل اجناس موجود در انبار

-          انبار گردانی که شامل انبار تجهیزات انبار داروئی و جابجائی اموال در محیط بیمارستان

-          جمع آوری اموال موجود در محوطه بیمارستان اعم از مصرفی و غیر مصرفی

-          نقل و انتقال اموال بین مراکز تحت پوشش

-          جمع آوری اموال اسقاطی و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اراک با اسناد مربوطه

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved