چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتدبیرخانه و ماشین نویسی

مسئول واحد : آقای علیرضا آنجفی( متصدی امور دفتری و بایگانی)

ماشین نویس : خانم معصومه قادری

نامه رسان : آقای عباس مهدوی

پرسنل :3نفر ( 1 دبیرخانه + 1 تاپیست + 1 نفر نامه بر)

وظایف:

ثبت نامه های داخل بیمارستان و بیرون بیمارستان ،اندیکس نامه ها، کپی نامه ها، تایپ نامه های داخلی، گرفتن کپی از تمامی نامه های داخل و خارج از بیمارستان و بیماران

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved