چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
برنامه درمانگاههای مرکزدرمانی آموزشی امیرکبیر
 
 
 
 
ایام هفته
 
درمانگاه
اطفال
 
درمانگاه
اعصاب و روان
 
درمانگاه
قلب
صبح
عصر
صبح
عصر
صبح
عصر
 
شنبه

دکتر دره
دکتر سهیلی 
دکتر شریعتمداری

دکتر کهبازی
دکتر دره 
دکتر عالینژاد
دکتر تابع بردبار

خانم دکتر آنیتا علاقمند
فوق تخصص روانپزشکی کودکان 
 
 
خانم دکتر فراهانی
متخصص قلب
دکتر قندی
فوق تخصص قلب اطفال
 
 
یکشنبه

دکتر اقبالی
دکتر سهیلی 
دکتر شریعتمداری
دکتر دره

دکتر کهبازی
دکتر اقبالی
دکتر ارجمند
دکتر تابع بردبار

آقای دکتر بهمن صالحی
متخصص اعصاب وروان 
 

آقای دکتر خدیر 
متخصص قلب
 
 
 
دوشنبه

دکتر ارجمند
دکتر کهبازی 
دکتر یوسفی
دکتر طاهر احمد

دکتر کهبازی
دکتر یوسفی 
دکتر عالینژاد
دکتر ارجمند
 خانم دکتر مریم کی پور
فوق تخصص روانپزشکی کودکان 
 
 آقای دکتر صدر نیا 
متخصص قلب 
 
 
سه شنبه

دکتر کهبازی
دکتر دره 
دکتر اقبالی
دکترهاشمی
 

دکتر اقبالی
دکتر یوسفی 
دکتر ارجمند
دکتر تابع بردبار
آقای دکتر حمید رضا جمیلیان 
متخصص اعصاب وروان  
 

آقای دکتر میناوند 
متخصص قلب
 
 
 
 
چهارشنبه
 
 دکتر یوسفی
دکتر هاشمی 
دکتر اقبالی
دکتر فتاحی بیات

دکتر کهبازی
دکتر یوسفی 
دکتر اقبالی
دکتر شریعتمداری
آقای دکتر قاسمی
متخصص اعصاب وروان  
 

آقای دکتر مشایخی 
متخصص قلب  
 
 
 
پنجشنبه

دکتر اقبالی
دکتر ارجمند 
دکتر بردبار
  

 دکتر ارجمند
دکتر یوسفی 
دکتر شریعتمداری
دکتر تابع بردبار

ویزیت آنکال روان پزشکی 
 
دکتر قندی
فوق تخصص قلب اطفال
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved