چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتتاریخ افتتاح:1379

مسئول بخش:خانم دکتر کهبازی فوق تخصص عفونی کودکان

سرپرستار : خانم ساریخانی کارشناس پرستاری

تعداد تخت :13

تعدادپرسنل:9

تعداداتاق ها:5 اتاق

بیماران بستری درمرکز:

اسهال خونی ،شیگلوز،مننژیت باکتریال و یا ویرال، آبله مرغان، سیاه سرفه، سرخک و سرخچه ،سل ،زخم های عفونی ویا برخی بیماران غیرعفونی در اتاق عمل

بیماران یا مستقیما به بخش مراجعه نموده که توسط اینترن و رزیدنت و سپس توسط متخصص و یا فوق تخصص ویزیت می شوند و یا از بخش اورژانس اطفال به این بخش منتقل می گردند.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved